Home / Tag Archives: Kal Tak

Tag Archives: Kal Tak

Kal Tak with Javed Chaudhry | Sweet Homes An Effort of Pakistan Bait ul Mal – 31st July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak with Javed Chaudhry | EID Special Transmission – 30th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak with Javed Chaudhry | EID Special – 29th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Special Interview With Imran Khan – 28th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Special Interview With Maulana Tariq Jameel – 23rd July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Kiya Khan Sahab Long March Multawi Kareinge? – 21th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Aakhir Mian Sahab Ne Siasi Hirasat Mehsoos Karli – 17th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | 14th August, Day of Celebration or Collision? – 16th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Kiya Mian Sahab Waqai Mein 4 Halkon Ke Khulne Par Khofzada? – 15th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | August 14, Who Will Win Who Will Lose? – 14th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Kiya Allama Inquilab Samait Canada Chale Jaenge – 10th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Arsalan Iftikhar vs Imran Khan vs Nawaz Sharif and Article 62, 63 – 9th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Kiya PTI Aur PMLQ Ki Mushtarqa Soch? – 8th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Imran Khan Ke Khilaf Arsalan Iftikhar 62 Aur 63 Ka Qanoon Lagane Ko Tayar – 7th July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »

Kal Tak | Imran Khan Views on Long March – 3rd July 2014

Kal Tak

Kal Tak is the Leading Talk Show and Current Affair Show of Express News. Kal Tak is hosted by Mr. Javed Chaudhry a well-known Journalist and Analysts. Javed Chaudhry raise current issues of Pakistan and discuss/ accused with Pakistan Leading ...

Read More »